onsdag 21 mars 2018

Från havet blåser, fortfarande, en isande, gråkall, vind

Ted Ströms och Monikas Törnells gamla vintersaga ebbar långsamt ut omkring oss. Långsammare än vad de flesta nog skulle önska. Samtidigt är det hög tid för Lidingös alla sjöbusar, snedseglare, livsnjutare och båtentusiaster att se över sina pärlor!

För mig finns där alltid ett romantiskt skimmer när jag tänker på båtliv. Jag minns tillbaka till min barndom. Mina morföräldrars utombordare som alltid väntade på oss på fastlandssidan för att ta oss ut på Marsö, mitt barndoms paradis. Den tunga fullastade skottkärran med väskor och förnödenheter,  den lilla optimistjollen, med tvåtaktare och dragsnöre, som jag själv fick puttra omkring i (om den behagade starta alltså), allt jag lärde mig där ute en gång. Jag minns de fantastiska skapelserna i gammelfarbror Gunnars träbåtbyggeri utanför Askersund och jag minns hans fläckfria segelbåt. Jag minns de härliga dagarna med mina gudföräldrar på deras fina gamla Storebro, hur jag tyckte att de nog borde olja in det där teakdäcket, trots allt, medan jag låg i fören och kollade på svallvågorna som revs upp av farten. Jag minns också hur det kittlade till i näsan ungefär den här tiden på året när det var tid för behandling av båtskroven.

På senare tid har antifoulingfärger eller båtbottenfärger varit under angrepp, inte bara av havstulpaner och alger utan av kemikalieinspektionen och andra myndigheter som arbetar med miljöfrågor. Jag talade om detta för ganska exakt ett år sedan med Christer Björken som bland annat är miljösamordnare i Lidingö Båtförbund, ett gemensamt forum för elva båtklubbar på Lidingö och som samverkar för gemensamma intressen inom båtlivet. Jag frågade och Christer svarade så bra så svaren är lika aktuella idag:

- Christer vad är grejen?
Christer Björkén vid rodret
- De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Många målar därför båten med båtbottenfärger som innehåller olika gifter. Problemet är då att inte bara påväxtorganismerna förgiftas, utan även övrigt liv i vattnet. Skall vi då få stopp på förgiftningen av livet i vattnet så behöver vi färger som helst är giftfria om vi nu behöver någon färg alls. Kemikalieinspektionen reglerar vilka båtbottenfärger som får säljas.
Det är olika regler på väst- och ostkusten eftersom saltvatten ger mer påväxt på båtar. Reglerna för båtbottenfärger har skärpts allt mer och de giftiga ämnena kommer troligtvis i framtiden att fasas ut.
Ja som det är nu är ju alltså även en godkänd färg giftig! Vad kan båtägare göra för att minska spridningen av kemikalier och metaller till omgivningen?
- Helst inte måla alls naturligtvis. Men vad man skall tänka på är att även vissa båtvårdsprodukter kan vara giftiga även för oss människor. Så var noga med att läsa innehållsförteckningen innan du köper produkten. Se till att använda bra skyddsutrustning vid saneringsarbeten av båten och i samband med detta även täcka båten och marken där båten står för att minimera spridning. Använd även båtklubbarnas miljöstationer och samla upp glykolrester i kärl som finns att låna på de flesta båtklubbar. Om man nu måste måla botten använd då godkänd färg exempelvis för Östersjön. Jag har även sett flera exempel på att man kan förtunna färgen och ändå få en tillräcklig effekt mot påväxt. Testa gärna att inte måla båten för att se hur just din båt reagerar för påväxt. Vi har nämligen genom åren varit duktiga på att lägga på något eller några lager extra med färg vilket är ett beteende vi måste släppa. Påväxten varierar dessutom år från år.
Vilka metoder finns det att tillgå om man nu inte ska måla längre?
Borsttvätt, bild lånad från Båtmiljö.se
- Här vill jag då påstå att båtbranschen jobbar för fullt med att hitta metoder. Det som idag finns är kanske inte fullt ut tillräckligt men några exempel som kan nämnas och som fungerar bra är; borsttvätt, fungerar som en biltvätt och passar många skrovtyper men inte alla. Borsttvätt tillsammans med SMS-tjänsten Havstulpanvarningar är hur som helst en bra kombination! På Lidingö och i dess närhet finns det nu ett par tvättar ”sjösatta”.  Skrovduk som ligger spänd mellan bommarna på bryggan och som båten körs upp på är en annan metod. Fungerar bra för motorbåtar. Gå gärna in på Båtliv.se och läs mera.
Vilken metod upplever du personligen är den bästa?
- Jag har god erfarenhet av borsttvätt då vi på Bosö Båtklubb haft en som varit i drift under en och en halv säsong. Den passar många båttyper och det som tvätten eventuellt inte klarar av i form av påväxt är inte så farthindrade som man kan tro. Men som sagt det är inte fullt utbyggt med tvättar runt kusten men det kommer fler och fler och det är utifrån båtägarperspektivet ett enkelt sätt att hålla båten ren om tillgängligheten till tvätten är rimlig. Men som sagt det finns några metoder till som kan fungera väl beroende på de faktorer som råder där den skall etableras.
Hur har förändringsarbetet tagits emot på båtklubbarna på Lidingö?
Väldigt olika. Man skall komma ihåg att det är en stor beteendeförändring vi är inne i och har framför oss. Visst har det förekommit synpunkter med de strängare reglerna men man kan inte begära att alla skall ha djupa insikter i miljöaspekterna runt båtlivet och ta emot förändringarna med öppna armar. Dock kommer insikten om beteendeförändringen att öka om man kan anpassa den till rådande omständigheter på respektive klubb. Men totalt sett har det nog gått över förväntan och idag är väldigt många båtägare positiva till den proaktiva miljöinriktning som många klubbar har.
Du har berättat för mig att Lidingö i dag ligger i framkant i det här arbetet. Vad är det som skiljer Lidingö mot andra kommuner tror du?
- Det gäller att man använder rätt språk när man jobbar med förändringar. På Lidingö jobbar klubbarna i den takt som passar dom. Vi skall inte använda oss av orden bra eller dåligt. Istället använder vi ord som ”stora steg” och ”små steg”. Alla steg är bra och man minimerar konflikter som annars skulle uppstå vid fel ordval. Några klubbar har tagit reella kliv och bestämde sig tidigt i respektive styrelse för vilken målsättning som skulle gälla. Dessa klubbar har kommit långt och möter väl upp miljökrav och har då visat att det går att göra saker på annat sätt än vad som traditionellt har gjorts inom båtlivet med ett bra resultat. Klubbrepresentanter pratar ju med varann och på så sätt tar vi alla steg i rätt riktning.
Vi har dessutom haft en bra förståelse för processens utmaningar från Lidingö Stads miljörepresentanter och har därmed tagit bort onödiga konflikter som annars skulle kunnat bromsat upp förändringsarbetet. Alla tjänar på detta sätt att jobba. Här vet jag att det skiljer sig mycket i landet. Här har dessutom Lidingö Båtförbund en funktion att fylla med både kort- och långsiktiga diskussioner med staden.
Det låter som ett vägvinnande upplägg! Om du tittar i din kikare, vad ser du då längst bort i horisonten?
- Haha om jag hade den förmågan skulle jag vara en mycket förmögen man. Vi har sett en stor utveckling inom motorområdet inom bilbranschen. Jag har svårt att inte se den utvecklingen inom båtbranschen. Det kommer att finnas en ny batteriteknik med högre energidensitet och ökad hållbarhet samt ökad säkerhet som inte finns idag. Detta medför att fler båtar både nyproducerade men även äldre kommer att vara utrustade med elmotorer. De traditionella antifoulingfärgerna är borta och nyproducerade båtar har i tillverkningen fått en hal yta som man inte behöver måla. Andelen aluminiumbåtar har ökat kraftigt. Berörda myndigheter har bidragit med förutsättningar så att båtklubbar och kommersiella hamnar på olika sätt bidragit till att infrastrukturen förbättrats och gjorts lättillgänglig. Tänker man på miljö tänker man även på liv.
Finns det något som behöver förbättras, underlättas eller förändras för att minska miljöpåverkan från båtlivet?
- Jag har delvis varit inne på det som berör infrastrukturen som förutom tvättmöjligheter även innefattar toatömningsstationer. Det är näst intill en omöjlighet att leva upp till en lag med så få möjligheter att tömma. Här vill jag ge berörda myndigheter en bakläxa. 
Ja det är kanske för mycket begärt att alla båtägare ska hålla sig till de kommer hem igen. Lidingö och andra berörda myndigheter får ta åt oss av kritiken men också glädjas över att det verkar hända väldigt mycket positivt när det gäller båtliv och miljö! Christers egen båtklubb, Bosö båtklubb, har för övrigt även öppnat upp sin båttvätt för båtägare som inte är medlemmar. Här kan man läsa hur den fungerar.

Tack Christer för att jag fick intervjua dig och krya på dig!

Varför är båtfolk sämre än medelsvensson på golf?
De vill alltid lägga sig i ruffen...

För den som vill veta mer om båtliv och båttvätt så rekommenderar vi den här filmen och de här länkarna :
Havstulpanvarningar
Båtmiljö.se,
Lidingö Båtförbund 
Om båtbottenfärger
Mer information från Lidingö Stad om båttvätt och båtliv, bland annat om vart den mobila toatömningsstationen befinner sig återfinns här.


onsdag 14 mars 2018

Jag drömde om solfångare

Vi går mot ljusare tider. Samtidigt gick det upp ett ljus för undertecknad. Soft Cell var stora på 80-talet. På 2010-talet är det Sol Cell som gäller. En trendspaning är också att solfångare nu på allvar utmanar drömfångare som vanligaste fångaren på våra kåkar, till glädje, inte minst, för de grannar uppskattar lugn och ro om nätterna...

Men vad är egentligen en solcell och solfångare och vad är solpaneler? Är det värme eller är det el man får ut? Jag känner till en som kan hjälpa till med det. Nils Henoch, energi- och klimatrådgivare, varför snackas det så mycket solceller?

Ja, det är verkligen ofattbart – alla snackar solceller!

Först lite snabbt, solceller omvandlar solinstrålning till elektricitet. Med en solpanel avses oftast en samling solceller sammankopplade för att uppnå högre effekt. Men solpanel kan också avse en solfångare som omvandlar solinstrålning till värme för uppvärmning av till exempel varmvatten. För bara några år sedan var solceller relativt dyrt och inte så intressant för merparten medan solfångare var relativt billigt. Men de senaste åren har priset på solceller sjunkit med över 80 % vilket innebär att solceller blivit ett betydligt mer intressant och lönsamt alternativ för många.
Jag tror också många lockas av att det är möjligt att tjäna pengar samtidigt som man gör något som är bra för miljön och som bidrar till minskade utsläpp.

Det låter ju strålande! Vad kostar då ett sånt här kalas?

Jag tycker inte man ska betrakta det som en kostnad utan som en investering eftersom en solcellsanläggning normalt betalat tillbaka sig redan efter 10 år. Men såklart, den som väljer att installera solceller behöver inledningsvis finansiera investeringen.

Det är svårt att ange ett exakt pris på vad det kostar att installera solceller vilket bland annat beror på att priset på solceller alltjämt sjunker vilket i sin tur gör det svårt att fastställa en övergripande prisbild. En villaägare brukar vanligtvis välja att installera en solcellsanläggning på mellan 5-10 kW. Både hushållets elförbrukning och tillgänglig yta har påverkan på hur stor anläggning ett enskilt hushåll väljer att installera. Kostnaden för en anläggning på 5 KW brukar normalt landa på omkring 100 000 kronor medan en anläggning på 10 kW brukar landa på omkring 170 000 kronor. Kostnaden per installerad kW blir vanligtvis lägre desto större anläggningen är.

Det går också att söka investeringsstöd från Energimyndigheten  motsvarande 30 % av investeringskostnaden vilket medför att slutkostnaden för en anläggning på 5 kW blir omkring 70 000 kronor medan slutkostnaden för en anläggning på 10 kW blir omkring 120 000 kronor.

Det låter som det kan bli en bra affär?

Absolut, du sparar mycket pengar. Först och främst sparar du pengar i och med att du producerar en stor del av din egen elanvändning vilket innebär att du inte behöver köpa lika mycket el från elbolaget. Men du sparar, eller rättare sagt tjänar, också pengar på den överskottsel du producerar och som du kan sälja till elbolaget. Förenklat kan du räkna med att du sparar drygt 1 krona per producerad kWh. En solcellsanläggning på 10 kW producerar omkring 10 000 kWh per år, innebärande besparingar på uppåt 12 000 kronor per år.

Är de krångliga att installera?

Nej, solceller är väldigt enkelt att installera. Enklast blir det om du anlitar ett och samma företag som ansvarar för både leverans av utrustning (solcellspaneler och växelriktare) och installation och anslutning av solcellsanläggningen till elnätet. Det finns många solcellsföretag som erbjuder den typen av paketlösningar. Det är också möjligt att endast beställa utrustningen och själv ansvara för en del av installationsarbetet. Men det är viktigt att komma ihåg att en stor del av installationsarbete avser elektriskt arbete vilket bara får utföras av yrkeskunniga med behörighet.
Normalt räcker det med 1-2 dagar för att installera en normalstor solcellsanläggning.

Kan alla installera solceller?

Ja, förutsättningarna och den ekonomiska kalkylen ser ungefär likadan ut oavsett om du är privatperson, bostadsrättsförening eller företag. Det viktigaste är att du identifierat en lämplig yta som det är möjligt att installera solceller på. Generellt har de fastigheter med tak i riktning mot sydost till sydväst, och som inte skuggas, störst potential, men även andra ytor kan vara lämpliga att installera solceller på. Lidingö stad har tagit fram en solkarta som visar vilka fastigheter på Lidingö som har störst potential att installera solceller.

Hur är det med miljövänligheten då?

Solceller är ett av de energislag med minst direkt miljöpåverkan eftersom den inte orsakar några utsläpp under användningen. Vid placering på byggnader eller inom bebyggd miljö tas heller ingen ny markyta i anspråk. Dessutom orsakar inte solenergi buller eller påtaglig visuell påverkan. Miljöpåverkan och utsläpp från solenergi är i hög grad indirekta och sker främst under tillverkningen varför antaganden om solcellernas tillverkningssätt, livslängd och produktion spelar en stor roll när miljöpåverkan beräknas och fördelas per producerad energienhet. Vad gäller olika sorters solceller kräver så kallade tunnfilmssolceller mindre energi i tillverkningen och mindre resurser totalt sett, men innehåller i många fall sällsynta och miljöfarliga material, exempelvis sällsynta jordartsmetaller och kadmium. Kiselsolceller är mer energikrävande att tillverka och kräver mer resurser totalt sett, men baseras på ett av jordens vanligaste ämnen – kisel.

Hur går jag tillväga om jag vill installera solceller?

Solcellsbranschen har kommit att bli en etablerad bransch med sund konkurrens och många duktiga leverantörer. Även de större elbolagen har hoppat på utvecklingen och erbjuder såväl standardiserade solcellspaket som fördelaktiga inköpspriser för producerad solcells-el. Det finns många webbplatser som tillhandhåller vägledning för de som vill installera solceller. Några av de mest besökta är www.solcellskollen.se, www.solkollen.nu,  www.svensksolenergi.se samt www.bengtsvillablogg.info, som även listar kontaktuppgifter till leverantörer av solcellsanläggningar. Lidingö stad delfinansierar även webbplatsen www.energiradgivningen.se där det också går att hitta mer information som solceller.


Ifall du har för avsikt att söka investeringsstöd av Energimyndigheten är det viktigt att komma ihåg att om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. Övriga sökande måste inkomma med en ansökan om stöd inom sex månader från det att arbetet påbörjades.

Solklara besked från vår vän Nils! Om man inte hänger på den här revolutionen är man ju närmast en solpanelhöna! Jag ser i alla fall med spänning fram emot att se effekten av detta.

Sen påminner jag om att det i regel krävs bygglov för fasadändring när paneler installeras. För ett enbostadshus kostar det ca 2500 kr och för flerbostadshus ca 5000 kr för handläggningen. Småpotatis i sammanhanget och förhoppningsvis inget som avskräcker hugade spekulanter till miljövänligare energi!onsdag 28 februari 2018

Hållbara Shaun

Vi har skrivit om hållbarhet och avfall förut. Den här gången tar vi hjälp av fåret Shaun. Samla skräp, bygg en våggenerator som drivs av ett tjockt får, lura bort svin, gläd en räv. Det kan du och ditt barn göra i "Hållbara Shaun-spelet". Jag måste medge att titeln till spelet inte kommer med samma aura som klassiker som "Final Fantasy" eller "Metal Gear Solid" men vad gör det egentligen? Det är ju riktigt roligt! Dessutom lär man sig om avfall och hållbarhet. Du hittar länken längst ner.

Nu såg jag att man kunde bygga cykelställ, ni som följt bloggen vet nog att jag gärna slår ett slag för cyklar när jag kan så jag tog och byggde två ställ!

Får får får.
Nej!
Får får återbruka!

En får tacka för att ni tittade in...http://ec.europa.eu/environment/sustainableshaun/game_sv.htm

onsdag 7 februari 2018

Från slösa till spara

Miljö på Ö frågade teknik- och fastighetskontorets egen energiexpert, Christer Jacobson, om vad de jobbar med i dagsläget för att spara in på energianvändningen. Undertecknad ligger i sjuksoffan och sparar energi men det är en annan historia...

Stadens miljöprogram har vi skrivit om flera gånger och där finns målet att sänka energianvändningen med hela 40 % till 2020 jämfört med basvärdet som är användningen år 2009. När 2017 räknades samman har vi lyckats med en besparing på 24 %. Christer berättade att just 2017 var ett mellanår där vi bara lyckades sänka användningen med 1 % men att det finns flera försenade projekt i pipeline som ändå gör att vi har gott hopp om att lyckas med vårt energimål! För dig som vill veta mer kan här läsa Christers förträffliga redogörelse nedan:

Lidingö stad jobbar för miljön och energieffektiviserar samtidigt vårt fastighetsbestånd.

De indikatorer som vi alltjämt fokuserar på är att sänka energiförbrukningen i stadens lokaler, öka andelen fossilbränslefri uppvärmningsenergi, utöka andelen förnybar energi från stadens anläggningar samt slutligen att öka medvetenheten hos våra lokalhyresgäster om deras egen energiförbrukning.    

Lidingö stad har därför bl.a. tecknat nytt samarbetsavtal med Stockholm Exergi (tidigare Fortum värme) som ska möjliggöra en tidigare stängning av kraftvärmeverket KVV 6 i Värtahamnen samt spetsanläggningen Käppala på Lidingö som fortfarande eldas med fossila bränslen. Genom att delta i aktiv effektstyrning av fjärrvärmen, så kan vi bidra till att snabbare skapa ett hållbart Stockholm.

Effektstyrning innebär att Stockholm Exergi kortvarigt lånar effekt från utvalda fastigheter under s.k. effekttoppar för att öka effektiviteten i produktionen och minska koldioxidutsläppen. Uppsidan för Lidingö stad är möjligheten att komplettera sin energioptimering och minska miljöavtrycken med direkta resultat dygnet runt både i fastighet och i fjärrvärmenätet när effekttopparna uppstår.Pilotprojektet startas under vintern 2018 och kommer att utvärderas löpande månadsvis. Projektet omfattar effekt- och värmestyrning på totalt 6 större objekt, där 2 objekt får fungera som uppstartspiloter för utvärdering av funktionalitet och nytta.
  • Bodals Skola, 9 254 kvm, Källängens skola, 10 500 kvm, Torsviks skola, 9 513 kvm,
  • Siggebogården, 10 076 kvm, Högsätrahuset, 26 309 kvm, Kantarellen 4, 16 429 kvm,Ett stort energioptimeringsprojekt startades under hösten och omfattar ett trettiotal större objekt. Projektet startades för att bryta den negativa trend som uppstod under det första halvåret när det gäller energisparande. Effekten av detta projekt har gjort att vi idag åter ligger i en positiv energispartrend.

Vidare så har också ca 40 mindre objekt energideklarerats under året vilket med kommer att skapa förutsättningar för ett energisparande på både kort och lång sikt.

När det gäller energisparrelaterade investeringsprojekt så kommer förhoppningsvis 4 solcellsanläggningar att uppföras under 2018 med en total energisparpotential på minst 200 MWh,år samt också 2 värmepumpsanläggningar med en möjlig besparing på ca 130 MWh/år samt slutligen några ventilationsombyggnationsprojekt, där det saknas värmeåtervinning i dag parallellt med att utvalda objekt tilläggsisoleras och fönster byts ut till mer energieffektiva.

Slutligen så fortsätter arbetet med att förfina energistatistiken genom automatisk mätvärdesöverföring från uppkoppling av flera undermätare vilket kommer att underlätta analysen över hur energin fördelar sig i våra fastigheter mellan olika verksamheter.  


Tack Christer för inblicken i ert arbete, det ser lovande ut!

Vill du också bli mer miljövänlig och samtidigt spara pengar? Ett steg kan vara att kontakta Energi- och klimatrådgivningen (gratis) eller läsa lite mer här om bland annat solceller där det även finns en solkarta så du kan se ditt hus potential! Det finns massor man kan göra som betalar tillbaka sig nästan direkt!

Vi kommer att återkomma till energi även i bloggen framöver så håll utkik om du vill ha inspiration och/eller hjälp!

onsdag 31 januari 2018

Hållbar kommun 2018

Vad ska man tänka på för att vara en hållbar kommun? Om detta bollades det i seminariesalar och på mingelytor när miljösamordnare Stina och undertecknad besökte eventet Hållbar Kommun inne i storstan. Det mest iögonfallande var fokuset på Agenda 2030. För er som inte känner till så mycket om detta kan läsa här och här. Svenska myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt berörs av genomförandet av Agenda 2030.

Ett bredare fokus på både miljö och utveckling i de17 globala målen i Agenda 2030  knyter ihop alla benen i hållbar utveckling (både det sociala, miljömässiga och ekonomiska benet). Nu kommer vi fundera vidare på hur Agenda 2030 kan integreras i nuvarande och kommande projekt och arbeten inom staden. Allt från stadsplanering via skyddad natur, verksamheter med miljöpåverkan, personliga val till skola och omsorg berörs av målen på olika sätt. Spännande!

Annars då? Jo så här i början av året startas än det ena och än det andra upp samtidigt som vi sammanställer resultatet av föregående år. Ni kommer så klart att få ta del av vårt arbete med miljöfrågor även i fortsättningen här på Miljö på Ö. Vi sammanställer till exempel miljöbokslutet för 2017 inom ramen för vårt Miljöprogram just nu.
"Så ska de globala målen uppnås i Sverige
I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Ett särskilt ansvar har civilminister Ardalan Shekarabi för det nationella genomförandet. Det nationella genomförandet inkluderar kommuner och landsting liksom statliga myndigheter och Regeringskansliet. Hur de globala målen uppnås beror också av engagemanget från andra aktörer såsom frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.
Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området. Delegationen består av sju ledamöter: Parul Sharma, Ida Texell, Mattias Klum, Ingrid Petersson, Johan Hassel, Johan Rockström och Johanna Sandahl." länk till citat


Vi kommer på problem söka svar

Det kommer ta några dar

Men så länge vi är kvar

Och inte som Gunde sjukskrivs i tvar

Söker vi en utveckling som är hållbar

För alla och envar

onsdag 20 december 2017

Varma julhälsningar från Miljö på Ö

 

Miljö på Ö önskar eder alla en riktigt God Jul!

I julklapp kommer den här tomten med återanvända presenter i form av recepten från höstens Vegofestival för stadshusets personal!

Vi hade ingen röd matta, vi hade inte ens frack och festblåsa. För att ändå markera att det var lite festligt hade undertecknad ordnat med ballonger och serpentiner. Tvärt emot mina instinkter men helt i linje med stadens slogan "allt annat än kommunalgrått" så valdes ballonger med olika färger. När väl huvudvärken från ballongerna lagt sig så infann sig feststämningen men också en viss anspänning. Inte minst för att undertecknad fram till utsatt tid samma dag var osäker på om jag skulle få fira festivalen helt själv. Det blir liksom mer att folk undrar hur det är fatt om man blåser upp ballonger och lägger ut serpentiner bara för att äta en stilla lunch i ensamhet.

#huvudvärk

Till slut kom kollegorna insläntrandes en efter en och det blev lite av en succe i det lilla och en snackis i det större bland de som inte var med den här gången. Nedan finner ni åtta smaskiga recept som inte kommer att göra någon besviken! God Jul!
1. Kokos-ceviche a la Jerker

4 kokosnötter
10 lime
3 chili
2 rödlökar
5 krukor färsk koriander
2 mango
2 röda paprikor
1 gurka
salt
svartpeppar
(eventuellt tabasco)

Öpnna kokosnötterna
Ett sätt att öppna kokosnötter är att först slå hål i nötternas tre gropar med en hammare och en ren skruvmejsel. Häll ut kokosvattnet genom hålen. Svep sedan in nötterna i en handduk (som du inte är rädd om) och lägg dem på ett hårt underlag och slå sönder skalen med hammaren. Lossa därefter "kokosnötsköttet" från det hårda skalet med en kniv. Skala sedan bort det tunna skalet med en potatisskalare.

Skär kokosnötsköttet i små bitar
Finhacka löken och chilifrukterna
Riv skalet på hälften av limefrukterna och pressa sedan fram juicen från alla
Blanda kokosnöt, lök, chili och limecest och häll över limejuicen och lite salt
Låt kokosnötsbitarna marinera i kylen över natten

Skala mangon och skär mango, paprika och gurka i cenimeterstora bitar
Hacka koriandern
Blanda alltihop och smaka av med salt, svartpeppar (och eventuellt tabasco om hettan inte är tillräcklig)
/Jerker Idestam Almqvist
2. Butternutpumpa i ugn

Två butternut pumpor
I burk kikärtor
Olivolja
Curry
Cayenpeppar
Salt och svartpeppar

Blanda i en ugnsform och baka i ugnen ca 180 grader i en timme

Blanda yoghurt med koriander och citron som ringlas över den bakade pumpan.

/Eva Jansson3. Karins goda fröknäcken

Blanda ihop följande i en bunke:

1 tsk salt
1 dl sesamfrön
1 dl pumpakärnor
1 dl majsmjöl
1 dl solrosfrön
1/2 dl linfrön (hela)

Slå på 2 dl kokhett vatten och knappt 1/2 dl olja

Blanda och låt stå och svälla 15 min.

Platta ut på ett bakplåtspapper och grädda mitt i ugnen 2 tim i 125 grader

Mums !

/Karin Eriksson


4. Morotssallad med solrosfrön och tranbär

4-6 portioner

2 st morötter
½ kålrabbi
en bit kålrot
1 dl bladpersilja
½ solroskärnor
½ dl torkade tranbär
1 -2 msk pressad citron
2 – 3 msk kallpressad rapsolja
Lite örtsalt och peppar från kvarn
Hackad ingefära och vitlök till stekningen

Skala och skär kålrot och kålrabbi i smala stavar, stek på svag värme med vitlök och hackad ingefära. Skala och riv morötter. Hacka bladpersilja. Blanda alla ingredienser och krydda.

/Susanne Drougge
5. Lins- och rödbetssallad med chévre
Under 60 minuter
Medel

Inspirationen till den här matiga rätten med belugalinser som bas kommer från lata sommardagar i Sydfrankrike. Klassiska kombon chèvre och rödbeta tolkad i en färgstark ”bowl”, eller kort och gott skål på svenska. Bjud till grillat, eller ät som komplett måltid.

Ingredienser
Portioner: 4

6 dl kokta belugalinser
600 g små rödbetor
250 g körsbärstomater (gärna olika färger)
1 msk hackad timjan
200 g getost av chèvretyp
150 g blandade salladsblad
1 msk olivolja
1/2 tsk salt
1/2 krm svartpeppar
Dressing
4 msk olivolja
2 tsk finrivet citronskal
2 msk färskpressad citronjuice
1 msk dijonsenap
1 msk flytande honung
3/4 tsk salt
Till servering
krutonger (gärna surdegskrutonger)

Gör så här

Sätt ugnen på 175°C.
Skala och skär rödbetorna i klyftor. Halvera tomaterna.
Lägg rödbetor och tomater på en bakpappersklädd plåt och blanda med olja, timjan och salt.
Ställ in mitt i ugnen ca 40 minuter, eller tills betorna är mjuka.
Dressing: Blanda alla ingredienser till dressingen. Krydda med salt.
Blanda betor och körsbärstomater med linser, smulad getost, salladsblad och peppar i en bunke. Fördela i 4 skålar (för 4 port).
Till servering: Toppa med krutonger. Ringla över dressingen.
För alla

Gör glutenfri: använd glutenfria krutonger.

Gör laktosfri: välj laktosfri getost. Kontrollera innehållet i krutongerna.

Gör mjölkproteinfri: byt ut getosten mot tofu. Kontrollera innehållet i krutongerna.

Gör äggfri: kontrollera innehållet i krutongerna.


https://www.ica.se/buffe/recept/lins-och-rodbetssallad-med-chevre-720658/
6. Grönsaksgryta med ajvar och kesogremolata

30 minuter


Pricken över i:et i den här goda grytan är kesogremolatan på toppen. Så fräscht och friskt inslag.

Tillagning

1. Tillbehör: Koka ris enligt anvisning på förpackningen.
2. Gryta: Skala och finhacka lök och vitlök. Skölj och tärna paprika och zucchini. Hetta upp olja i en stor kastrull eller gryta och fräs lök och grönsaker ca 2 min.
3. Tillsätt timjan, tomatpuré och balsamvinäger. Fräs under omrörning ytterligare 30 sek. Tillsätt ajvar relish, vatten och buljong och låt det koka upp.
4. Sila av kikärtor och bönor och spola dem i kallt vatten. Tillsätt till grytan och låt det puttra 10 min. Smaka av med salt och peppar.
5. Gremolataröra: Skölj och finhacka persilja. Skölj och riv skalet av citronen samt skala och riv vitlök. Blanda med keso i en skål och tillsätt citronsaft, salt och peppar. Servera grytan med ris och toppa med en klick kesogremolata.

Ingredienser

Gremolataröra
1 st citron(er), saften
1 kruka(or) persilja
1 st citron(er), rivet skal
1 klyfta(or) vitlök(ar)
250 gram Keso, naturell
1 krm svartpeppar
0,5 tsk salt

Gryta
1 förpackning blackeye-bönor
1 förpackning kikärtor
1 msk grönsaksbuljong
1 burk(ar) Ajvar Relish, + 1 burk vatten
1 msk balsamvinäger
1 msk tomatpuré
1 st gul lök(ar)
1 salt
1 olivolja
1 st zucchini
2 st paprika
2 klyfta(or) vitlök(ar)
1 tsk timjan, torkad
1 svartpeppar

Tillbehör
4 port ris


http://www.tasteline.com/recept/gronsaksgryta-med-ajvar-och-kesogremolata/
7. Polpettone di verdure


Detta är ett recept på en maträtt som finns i många olika varianter i Italien, en sort grönsaksgratäng. Används ofta av italienska mammor för att öka grönsaksintaget för barnen :)
Ingredienser

Potatis 700 g
Haricots verts 300 g
Parmesan (eller andra mogna ostar) 60 g, riven
Ägg 2 st
Mejram 3 st teskedar, eller enligt smak
Salt
Olivolja
Svartpeppar

Skölj av haricots verts. Skala potatisarna.

Skär potatisar i kuber, ca 1 cm3. Koka potatisarna i en kastrull med så lite vatten så att det bara täcker dem. Lägg lite salt i det kokande vattnet. Efter en stund lägg i även haricots verts så att grönsakerna blir klara samtidigt.

Sila bort vattnet med ett durkslag. Pressa grönsakerna med en potatismosare, potatispress eller grönsakspress.

Vispa ihop 2 ägg. Addera lite salt och vispa lite till.

Addera äggröran till de pressade grönsakerna och rör ihop. Addera den rivna parmesanen och blanda ihop.

Addera mejram, salt och peppar enligt smak. Blanda allt väl.
Smörja en ugnform (circa 20cm x 20cm) väl med olivolja.

Bre ut grönsaksblandning i formen, och platta till den med en gaffel. Gör snygga mönster med gaffeln på ytan.

Grädda formen i ugnen på 180 grader, i cirka 45 minuter eller tills ytan har fått en fin gyllen färg.

Smaklig måltid!

Övrig information:

- Kan ätas kallt eller varmt.

- Receptet kan varieras som man vill och olika grönsaker eller andra kryddor kan användas enligt smak.

- Maträtten ska förvaras i kylen (hållbarhet på 3 dagar cirka) eller kan frysas ner.

/Silvia (MSK)8. Daal
30 minuter

Soppan sväller efter hand, så den kan behövas spädas med vatten. Justera i så fall kryddningen.

Ingredienser

1 st gul lök(ar) 
2 st vitlöksklyfta(or) 
1 st röd chilifrukt, urkärnad 
1 msk ingefära, riven 
3 msk olivolja 
2 st kanelstänger 
1 tsk kardemummakärnor, lätt stötta i mortel 
2 tsk gurkmeja 
500 gram tomater, krossade 
1 burk(ar) kokosmjölk, 400 ml ej lätt 
2 tärning(ar) grönsaksbuljong, ekologiska 
3 dl röda linser 
vatten, till spädning, 
ev 1 st salt 
70 gram babyspenat, sköljd 
1 st koriander, i kruka 
1 st vitpeppar, nymalen 

Tillagning

1. Skala och hacka lök, vitlök och chili. Riv ingefäran. Hetta upp oljan och fräs det hackade och ingefäran i en stor gryta utan att det tar färg.
2. Lägg i kanelstängerna och de övriga kryddorna och låt dem fräsa med en minut under omrörning.
3. Häll i tomater och kokosmjölk och smula i buljongtärningarna. Rör om och koka upp.
4. Tillsätt linserna och låt det sjuda cirka 10 minuter under lock tills linserna är kokta men inte mosiga. Lite tuggmotstånd ska de ha.
5. Smaka av med salt och peppar och tillsätt spenaten. Låt det sjuda ett par minuter. Servera med hackad koriander i en skål bredvid att toppa soppan med.

http://www.tasteline.com/recept/daal/

GOD JUL!


onsdag 1 november 2017

Innovationsveckan!Vi gjorde om Hersbyskolans gymnastiksal till en mässhall för en dag och lät huvudpersonerna ta plats i rampljuset - 500 bubblande kreativa elever från Lidingös skolor möjliggjorde stadens första innovationsmässa!

Under hösten har barn och elever i stadens verksamheter, från förskola till gymnasiet, arbetat med innovationer- miljöinnovationer! Som kulmen på detta anordnads i torsdags en mässdag. Runt tio skolor och verksamheter valde att visa upp vad de hade arbetat med under hösten och fler än 500 elever besökte mässan. Det var mycket kreativa idéer som syntes!

Elever från Källängens skola hade ploggat (sprungit och plockat skräp #lidingoplogging), det var robotar av skräp gjorda av Bodal och Skärsätra särskola/fritids, appar gjorda av elever från Rudboda och i Högsätra skola hade årkurs 9 satsat på att göra filmer med mannekängdockor som hade på sig framtidens kläder medan åttorna hade funderat ut lösningar på olika infrastukturproblem.  Gymnasieeleverna hade främst arbetat med bloggar, vloggar och instagramkonton för att på olika sätt sprida information om miljöfrågor eller på annat sätt försöka få oss att handla mer miljövänligt. Bland annat: http://gronoskon.blogg.se/ och instagramkontot: IJustWantToBeGreen

Eleverna hade tagit sig an olika miljöproblem och valt att använda fantasi och kreativitet och olika digitala tekniker för att presentera sina projekt. För en 37-årig miljövetare som jag så var det häftigt att se hur barnen med självklarhet säger att det är klart att de är de som programmerat spelet eller har stenkoll på hur man använder olika filmverktyg eller MakeyMakeys. Och treorna på Ljungbackens skola som med entusiasm förklarade hur man gör och använder QR-koder. På min tid använde vi kritor till svarta tavlan och var det lyx fick vi ett OH-papper att använda vid redovisning!

Förutom att se alla roliga, smarta och finurliga bidrag var det också häftigt att se barn och ungdomar från förskola upp till gymnasiet som tog del av varandras idéer. De tittade och lärde sig av varandra, varandras lösningar men också hur de arbetat. Några gymnasieelever konstaterade krasst:” vi borde samarbeta med de yngre eleverna, de har mycket bättre idéer än vi.” och kanske kan det bli så nästa år? De yngre eleverna kommer med idéer och gymnasieeleverna tar det vidare. Samarbete. Ett välanvänt ord, men ack så viktigt.

Till mässan fanns också en tävling. Såklart! Det var väldigt nervöst i hallen innan juryn, som bestod av Fia Juréen från KomTek, Hans Barje, ordförande i Utbildningsnämnden, Catarina Kvarnmalm, miljöchef och Johan Hagegård, innovatör och VD på IMRSV Studios meddelade vilka de två vinnarna var. Barnen var samlade och man riktigt hörde hur det puttrade. Spänningen var olidlig! Vilka skulle vinna äran och en träff med Fredrik Löfgren, vinnare av genikampen och deltagare i Talang, och hans robot?

De två vinnarna blev....utan inbördes ordning.... *trumvirvel*
Vera, Leah och Matilda, åk 5 i Rudboda skola för sin Naturbesöksapp!

Motivering: App, app, app! Inte sitta vid tvn för länge. Med engagemang och kreativitet har Naturbesöksappen skapat en ny och engagerande plattform för lärande om naturen. Att vistas i naturen är grunden för ett förändrat beteende.” 
Och åk 6 i Högsätra skola som tillsammans hade gjort en städrobot:

Motivering:
”Ett kreativt lagarbete, en bredd av digitala verktyg, en genomarbetad prototyp presenterat med engagemang är grunden för en miljöteknisk innovation.” 
Stort grattis till er! Jag hoppas att ni fortsätter att tänka fritt och kommer på många nya smarta idéer som bidrar till ett bättre samhälle.
Tack alla fantastiska barn och elever för ert engagemang under dagen och terminen och tack alla lärare och pedagoger för er medverkan! Vi ses nästa år!

Varför gjorde vi det här?

I Lidingö stads miljöprogram finns mål om att lyfta och synliggöra miljöarbetet i stadens skolor. Samtidigt ökar kraven på skola och förskola att arbeta mer med innovationer och bli mer digital. Genom Innovationsveckan och den avslutande mässan ville vi sammanföra olika mål i läroplanen och i staden för att på ett effektivt, och inte minst roligt sätt, ta oss an nya utmaningar!

Idé till ett spel utvecklat av åk 8 i Högsätra skola
Presentation av en app utvecklad
 av elever i åk 5 Rudboda skola.
Appen hjälper dig att göra om dina gamla kläder
Vinnare i tävlingen: Städrobot!
Utvecklad av åk 6 i Högsätra skola
Robotar av skräp. Finurligt framställda
av elever i Bodal och Skärsätra särskola/fritids
Presentation av Naturbesöksappen,
vinnare i tävlingen. Utvecklad av åk 5 i Rudboda skola
Klimatsmarta parker utvecklade
av åk 4 i Högsätra skola och presenterade
 med hjälp av MakeyMakey